Căn hộ Estella

  • Estella Quận 2
  • Diện tích xây dựng: 1.000 m²
  • 2015
  • Phong cách thiết kế: nội thất đương đại

Căn hộ Estella

  • Estella Quận 2
  • Diện tích xây dựng: 1.000 m²
  • 2015
  • Phong cách thiết kế: nội thất đương đại