Đại Phúc

  • Nhà điều hành giới thiệu nhà mẫu dự án Đại Phúc
  • Diện tích xây dựng: 1.000 m²
  • 2015
  • Phong cách thiết kế: nội thất đương đại
  • Để có thể giới thiệu, tư vấn dự án đến cho khách hàng, không gian nhà điều hành phải truyền tải được hết những giá trị sống mà chủ đầu tư mong muốn đem lại. Thoải mái, tiện nghi và sang trọng là điều M2 Concept thể hiện qua thiết kế của mình.

Đại Phúc

  • Nhà điều hành giới thiệu nhà mẫu dự án Đại Phúc
  • Diện tích xây dựng: 1.000 m²
  • 2015
  • Phong cách thiết kế: nội thất đương đại
  • Để có thể giới thiệu, tư vấn dự án đến cho khách hàng, không gian nhà điều hành phải truyền tải được hết những giá trị sống mà chủ đầu tư mong muốn đem lại. Thoải mái, tiện nghi và sang trọng là điều M2 Concept thể hiện qua thiết kế của mình.