Hưng Phúc Apartment

  • Căn hộ cao cấp
  • Khách hàng : Mrs Phương
  • Diện tích xây dựng: 92 m²
  • 2018
  • Phong cách thiết kế: nội thất hiện đại

Hưng Phúc Apartment

  • Căn hộ cao cấp
  • Khách hàng : Mrs Phương
  • Diện tích xây dựng: 92 m²
  • 2018
  • Phong cách thiết kế: nội thất hiện đại