Kingston Residence - Novaland

  • Căn hộ cao cấp
  • Khách hàng : Mr Son
  • Diện tích xây dựng : 115 m2
  • 2018
  • Phong cách thiết kế : nội thất hiện đại

Kingston Residence - Novaland

  • Căn hộ cao cấp
  • Khách hàng : Mr Son
  • Diện tích xây dựng : 115 m2
  • 2018
  • Phong cách thiết kế : nội thất hiện đại