Kingston Residence - Novaland

  • Căn hộ cao cấp
  • Khách hàng : Mrs Huệ
  • Diện tích xây dựng : 66 m2
  • 2018
  • Phong cách thiết kế: nội thất hiện đại

Kingston Residence - Novaland

  • Căn hộ cao cấp
  • Khách hàng : Mrs Huệ
  • Diện tích : 66 m2
  • 2018
  • Phong cách thiết kế: nội thất hiện đại