Villa Garland

  • Villa Garland 09 – Quận 09
  • Diện tích xây dựng: 400 m²
  • 2017
  • Sự mộc mạc và giản dị của vùng đồng quê Châu Âu luôn là kỷ niệm đẹp của nữ chủ nhân những ngày xa xứ du học. Thấu hiểu nỗi niềm đó, M2Concept đã tái hiện lại những hồi ức đẹp đó vào không gian của gia đình nhỏ đầy ắp tình yêu thương này.

Villa Garland

  • Villa Garland 09 – Quận 09
  • Diện tích xây dựng: 400 m²
  • 2017
  • Sự mộc mạc và giản dị của vùng đồng quê Châu Âu luôn là kỷ niệm đẹp của nữ chủ nhân những ngày xa xứ du học. Thấu hiểu nỗi niềm đó, M2Concept đã tái hiện lại những hồi ức đẹp đó vào không gian của gia đình nhỏ đầy ắp tình yêu thương này.