Villa Khang Điền

  • 77N2 Mega Khang Điền, Quận 9, TP.HCM
  • Khách hàng: Chú Quang
  • Diện tích xây dựng: 100 m²
  • 2017
  • Phong cách thiết kế: nội thất đương đại

Villa Khang Điền

  • 77N2 Mega Khang Điền, Quận 9, TP.HCM
  • Khách hàng: Chú Quang
  • Diện tích xây dựng: 100 m²
  • 2017
  • Phong cách thiết kế: nội thất đương đại