Vinhomes Golden River Bason

  • Căn hộ cao cấp
  • Khách hàng : Mrs Nguyệt
  • Diện tích xây dựng : 152 m2
  • 2018
  • Phong cách thiết kế : nội thất bán cổ điển

Vinhomes Golden River Bason

  • Căn hộ cao cấp
  • Khách hàng : Mrs Nguyệt
  • Diện tích xây dựng : 152 m2
  • 2018
  • Phong cách thiết kế : nội thất bán cổ điển